Storåens laksekvote fordoblet

Årets laksekvoter er nu offentliggjort. I Storåen, hvor laksebestanden er i rivende fremgang, er kvoten i år blevet fastsat til 400 laks – mod 195 laks sidste år. Dermed er Storåen på vej til at lægge sig i førertrøjen blandt landets lakseførende åer.

Skjern Å har dog stadig føringen og landets største laksebestand. Ves Skjern Å foreligger der ingen frisk analyse af bestanden, den laves først i 2016. Derfor er kvoten ved Skjern Å i 2016 uændret 425 laks – som i 2015. – Skjern Å har potentiale til en meget større laksebestand, og et nyt projekt til 21 millioner kr. skal de kommende år forsøge, at sætte skub i bestanden.

I Varde Å-system må der hjemtages 160 laks, i Sneum Å-systemet 110 laks, i Ribe Å-systemet 120 laks, i Vidiå-systemet 65 laks, i Kongeåen 55 laks, og i Brede Å-systemet 55 laks.

Den danske vildlaks er totalfredet. De tildelte kvoter beregnes ud fra bestandenes estimerede størrelse og udgør 10% af den formodede bestand af gydefisk. Et tal, der både skulle kunne sikre en bæredygtig bestand af laks og muligheden for lystfiskeri.