Sygdom blandt vilde laksefisk

Den sidste tid har en mystisk sygdom bredt sig blandt vildlaks og havørreder i Norge, Sverige, Skotland, Irland – Og måske også i Danmark, hvor der er fundet tegn på syge fisk.

I Norge forsøges sygdommen bremset med forbud mod genudsætning og påbud af desinfektion af fiskegrej og tøj ved lystfiskeri.

I Danmark har fødevaremyndighederne, der er ansvarlige på området, endnu ikke indført påbud eller tiltag for at bremse sygdomsspredningen. Men veterinærmyndighederne opfordrer til at fiskegrej og tøj, ved skift af vandløb, er gennem tørt inden brug, eller at grejet desinficeres.

Ved Laksens Hus ved Albæk ved Skjern Å er det blevet muligt at få grejet desinficeret eller at købe desinfektionsmidlet Virkon S.

Fanger du en laks med tegn på sygdom, der det vigtigt, at forskerne får undersøgt fisken. Her kan du læse, hvad du skal gøre, hvis du fanger en syg laks eller havørred: Sådan gør du, hvis du fanger en syg laksefisk