Vil stoppe erhvervsfiskeri efter laks i Østersøen

I år skal EU beslutte en ny forvaltningsplan for østersølaksen. Indholdet i planen er afgørende for laksens fremtid.

Danmarks Sportsfiskerforbund er med i en fælles skandinavisk kampagne mod erhvervsfiskeri efter vilde østersølaks. Sammen med sportsfiskerorganisationer fra Sverige, Polen Estland og Finland, har forbundet lavet et opråb til Marek Gróbarczyk fra Polen, som er ansvarlig for fiskeriudvalgets udtalelse til lakseplanen.

I opråbet kræver sportsfiskerne, at EU stopper alt erhvervsfiskeri efter laks i den åbne Østersø, så vildlaksen kan vende tilbage til sine hjemmefloder.

Over 2000 har allerede skrevet under på opråbet, som interesserede kan se og blive medunderskrivere på – på www.sportfiskarna.se/lax