Skjern Å-laksen kommer til at trives i Fjederholt Å

Et af de steder, der er etableret nye gydepladser for laksefiskene i Fjederholt Å, er ved Slumstrup.

Gydebanker for laks, okkefældningsbassin og slyngede vandløb er blot en lille smagsprøve på de oplevelser, som et nyt vådområde ved Fjederholt Å byder på.

Gydebanker og okkerfældningsbassin

Vådområdeprojektet omfatter 150 ha langs 5 km af Fjederholt Å sydøst for Lind. I forbindelse med projektet er der nedlagt 2 dambrugsspærringer, der er anlagt et okkerfældningsbassin, en del af åen er genslynget, flere gydebanker er saneret, der er udlagt gydegrus og drænvand fra oplandet ledes nu flere steder gennem engtørven til åen. Der er endvidere etableret 1,5 km natursti.

Målet med projektet er, at der årligt fjernes 14 ton kvælstof og 1 ton fosfor, at vandløbskvaliteten forbedres af hensyn til laksen i vandløbssystemet, og at der bliver bedre rekreative muligheder for lokalbefolkningen.

Penge fra ”Miljømilliarden”

Projektet har kostet ca. 11 mio. kr, som miljøministeren har bevilget af ”Den særlige vand- og miljøindsats”, også kaldet ”Miljømilliarden”.