Kvotestop og kvotekludder

Så er første halvdel af kvoten af stolaks, laks over 75 centimeter, fanget i Skjern Å. Der er derfor indført kvotestop for storlaks for nedre Skjern Å. Særkvoten for øvre Skjern Å træder nu i kraft. Det betyder at der stadig må fanges syv storlaks […]

Read more

Laksepremiere

Laksepremiere ved Skjern Å Så er det blevet tid til at lufte laksestangen. Skjern Å premieren og Storå premieren skal fejres, det sker den 16 april. For Skjern Å lystfiskerne er der gratis rundstykker og kaffe til de morgenfriske klokken 9.00 ved foreningens hytte, Laksehytten, […]

Read more

Fem laks mere til Skjern Å

Fiskeristyrelsen har netop meld laksekvoterne for 2019 ud. Ved Skjern Å må der i 2019 hjemtages lidt flere laks end sidste år, mens det ved Storåen bliver samme antal som sidste år. Den danske vildlaks er i fremgang. Laksesæsonen i 2018 har generelt været den […]

Read more

Observation af sæler

Igen i år har lodsejerforeningen ved Karup Å fået tilladelse til regulering af fem sæler. Reguleringen må ske frem til 1. juni 2019. Ser man en sæl i åen, og ønsker man med oplysninger at bidrage til reguleringen, kan følgende jægere kontaktes: Jesper og Jørgen […]

Read more

Fiskeri forbeholdt medlemmer

Efter Skjern Ådalens Lystfiskerforening har opsagt deres aftale om medfiskeret på en del af Lystfiskerforeningen af 1926´s fiskevand ved Skjern Å ved Albæk, Lundenæs og i Omme Å, bliver en del af fiskevandet her, forbeholdt medlemmer af Lystfiskerforeningen af 1926. Skjern Ådalens Lystfiskerforening vil ikke […]

Read more

Fang farlige krebs

Det vrimler med “farlige” signalkrebs i Karup Å og i andre danske åløb. I Alling Å har 30 krebsejægere fanget 111.377 krebs. Men signalkrebsen har også indtaget Karup Å og vandløb i Skjern Å-systemet. Senest er der fundet endnu en invasiv krebseart, marmorkrebsen, i Karup […]

Read more

Farlig marmorkrebs fundet i Karup Å

Farlige krebs skal fanges En fund af en marmorkrebs har fået alarmklokkerne til at blinke ved Karup Å. Marmorkrebsen, der stammer fra Florida i USA, æder både æg og fiskeyngel og er selvformerende. Krebsen er derfor en reel trussel for den oprindelige, vilde havørredstamme, der […]

Read more

loading