Stop for storlaks opstrøms Tarp Bro

Særkvoten for storlaks, laks over 73 cm, opstrøms Tar Bro er opbrugt, og det er forbudt at hjemtage flere storlaks opstrøms Tar Bro før anden halvdel af kvoten for storlaks slippes løs 16 juni.

Det er stadig muligt at fange storlaks i Vorgod Å opstrøms Jernbanebroen og i Omme Å opstrøms Ringvejen. Se Skjern Å Sammenslutningens hjemmeside for oplysning om kvote før hver fisketur.

 

loading