Kvotestop for storlaks

Kvoten for anden tidsperiode af storlaks, laks over 75 centimeter, er nu opbrugt i Skjern Å. Og der er indført stop for hjemtagning af flere storlaks i Skjern Å-systemet i år.

Undtaget er dog Omme Å opstrøms Vestre Ringvej, hvor der stadig er seks storlaks tilbage på særkvoten. Samt b-kvoten i det øvre Skjern Å-system, se bekendtgørelsen, hvor der må hjemtages fem storlaks eller smålaks.

Der må også stadig hjemtages smålaks, laks under 75 centimeter, i hele Skjern Å-systemet. Dem er der i øverblikket 226 tilbage af.

Hold øje med vandtemperaturen de næste dage. Vejret skulle blive rigtigt varmt. Temperaturen finder du på Skjern Å Sammenslutningens hjemmeside- eller via dette link: https://www.hobolink.com/p/00e7ae1302149c0ca8343af3c1dda621

Skjern Å Sammenslutningen opfodrer i forbindelse med kvotestoppet til, at fisk der skal genudsættes behandles skånsomt og om muligt holdes i vandet i hele tiden.