Gydepladser skal skaffe flere laks i Skjern Å

Lystfiskerforeningen af 1926 står bag et nyt projekt, der skal være med til at ophjælpe bestanden af vildlaks i Skjern Å-systemet.

Naturgenopretningsprojektet ved Skarrildhus, og den nylige åbning af en nyt stykke åløb og en fri faunapassage, der giver adgang til 85 kilometer af Karstoft Å, har skabt nye muligheder for Skjern Åens vildlaks.

Det har fået vandplejeudvalget i Lystfiskerforeningen af 1926 til at sætte et nyt projekt i søen.

Efter Karstoft Å har fået frit løb, har strømmen blotlagt flere af Skjern Å-laksens gamle gydepladser i åen. Planen er at de skal suppleres ved udlægning af to nye gydebanker 400 meter opstrøms Skarrildhus. Gydebanker af sten og grus, hvor laks på leg kan grave en brudeseng, lægge deres æg, befrugte dem med sæd, dække det hele til – og hvor lakseynglen siden kan klækkes.

Projektet, der er blevet til på initiativ og tilrettelagt af Verner Mortensen, Erik Jønsson og Ole Damgaard, er godkendt af Herning Kommune og er lige nu ude i sidste del af en høring.

De to gydebanker, der ventes etableret i løbet af september måned, kommer til at bestå af henholdsvis 25 og 50 kubikmeter grus og sten. Gydebankerne, kommer til at ligge nær den store Land Art Stenlaks og bliver 10-20 meter lange.
I forbindelse med gydebankerne placeres der, både opstrøms og nedstrøms
hver gydebanke, skjulesten, der skal skabe turbulens, modvirke tilsanding og skabe skjulesteder for ynglen.

Projektet forventes at komme til at koste 30 000 kr. De 15 000 kr søges hentet gennem midler fra statens fisketegn – den såkaldte gruspulje. Resten af pengene til gydepladserne kommer fra Skjern Å Lystfiskerfestival, hvor overskuddet ubeskåret går til de vilde laksefisk.
Skjern Å Lystfiskerfestival, der foregår hver andet år, arrangeres af Lystfiskerforeningen af 1926, med Herning Ikast Lystfiskerforening og Silkeborg Fluebinderlaug som samarbejdspartnere. – Samt med masser af frivillig hjælp fra lokale Skarrildborgere.

Foruden Lystfiskerforeningen af 1926´s projekt i Karstoft Å, arbejder også Skjern Å Sammenslutningen og turistprojektet Riverfisher på at etablere gydepladser i Karstoft Å. – Der er altså noget at glæde sig til, hvad enten man er lystfisker eller bare holder af naturen.

Set med lystfiskerøjne er projektet med at skaffe Skjern Åens vildlaks gydepladser i Karstoft Å særligt spændende, betydningsfuld og glædelig. Det var i netop i Karstoft Å, man for år tilbage fandt resterne af Skjern Åens oprindelige laksestamme, som lystfiskerne gennem avlsarbejde fik reddet fra at uddø. Karstoft Å har tidligere været et vigtigt, oprindeligt gydevand og bliver det nu igen.