Hedebølgen stopper laksefiskeriet

En hedebølge har ramt landet og ventes at ligge over Danmark de næste dage.

Når vandtemperaturen er på 18 grader eller derover er det ikke tilrådeligt at fiske, hvis man vil skåne laksene. Laks der fightes i så høje temperaturer kan ikke komme af med den mælkesyre de producerer under fighten og chancen for at de overlever en genudsætning mindskes betydeligt.

Vandtemperaturen i Storåen ligger nu på over 20 grader. Sammenslutningen ved Storå har derfor besluttet at lukke for fiskeriet i Storåen fra kl. 24.00 d. 24/7.

Ved Skjern Å er vandtemperaturen oppe over de kritiske 18 grader, der betyder, at alt fiskeri i åen, ifølge reglerne i Skjern Å Sammenslutningen, skal indstilles.

I Lystfiskerforeningen af 1926 beder vi om, at alle lystfiskere udviser god moral, er med til at skåne laksene, og undlader laksefiskeri under hedebølgen.

Måske er vejret også mere til en kold øl eller en strandtur…

På Skjern Å Sammenslutningens og Sammenslutningen ved Storåen´s hjemmesider, kan du følge med i, hvornår fiskeriet åbner igen.