12 kilo sølv fra Omme Å

Der er for alvor kommet gang i laksefiskeriet og Lystfiskerforeningen af 1926 har modtaget denne spændende beretning fra vort medlem Henrik Severin Skov:

Efter at have fisket i Skjern Å, i efterhånden mange år, og kun fanget en lille laks på 55 cm, var der endelig ordentlig bud, efter fluen for enden af min line.

Jeg startede dagen kl. 7 med en tur til Albæk, hvor jeg fik rigget til og fiskede i et par timer.

Klokken 9 besluttede jeg mig for, at prøve andet sted, og kørte til parkeringspladsen ved Sønderskov for at prøve Omme å.

Kastene fløj afsted gang efter gang – og endelig blev der liv i enden af linen. Laksen tog min rørflue midt i åen og tæskede nedstrøms en 25-30 meter.

Jeg fik den, efter lidt tovtrækkeri, op til mig igen, og den kvitterede med en lufttur lige foran mig.

– Hold da op hvor er den stor! tænkte jeg. Laksen stak 10-15 meter opstrøms, stillede sig dybt og huggede lidt.

Så gik det nedstrøms og opstrøms. Laksen gik helt fri af vandet for anden gang. Derefter var kræfterne ved at slippe op for pragteksemplaret. Og ffter 25-30 minutters tovtrækkeri kunne jeg håndlande laksen.

Laksen målte 107 cm og vejede 12 kg. Det var en hanfisk, som ikke var finneklippet.

Det er min første store laks fra Skjern. Hvilken oplevelse. Fantastisk!