Nye regler om genudsætning

Der findes efterhånden et hav af kvoteregler, fiskeregler, retningslinier og anbefalinger – som lystfiskere ved Skjern Å skal sætte sig ind i. – Og det kan efterhånden være svært, at huske det hele, hvis man er en ganske almindelig lystfisker – eller en gæste- eller […]

Read more

Fangst SKAL indberettes

Da et af vore medlemmer ikke har fået indberettet sin fangst til Sammenslutningen ved Storå til tiden, hvilket har givet anledning til lidt postyr, skal vi hermed opsummere reglerne omkring indberetning af fangst. Alle fangster SKAL indberettes til Lystfiskerforeningen af 1926 og desuden til de […]

Read more