Skån laksene i Skjern Å

Første kvote af storlaks i Skjern Å er opbrugt og storlaksene skal skånes Temperaturen i åen er nu over 18 grader. Anbefalingen lyder derfor, at der ikke drives catch and release fiskeri i åen, før temperaturen falder og fiskene har større chance for at overleve […]

Read more