Skån laksene i Skjern Å

Første kvote af storlaks i Skjern Å er opbrugt og storlaksene skal skånes

Temperaturen i åen er nu over 18 grader. Anbefalingen lyder derfor, at der ikke drives catch and release fiskeri i åen, før temperaturen falder og fiskene har større chance for at overleve fangst. Husk laksen er i princippet totalfredet.

Vær i øvrigt opmærksom på, at alle fangster skal indberettes til Skjern Å Sammenslutningen samme dag fisken er fanget. Og at det er pligtigt for den enkelte lystfisker, før hver fisketur, at holde sig orienteret om kvoten.

Regler og kvote er til for at overholdes.