Slut med krav om cirkelkroge

For år tilbage blev der indført påbud om brug af cirkelkroge til agnfiskeri efter laks i de vestvendte, danske lakseåer,

Siden har der været rejst spørgsmål omkring det hensigtsmæssige ved brugen af krogene, og om de i det hele taget er mere skånsomme ved laksene end almindelige J-kroge?

Det har ført til, at en ny loværndring til bekendtgørelsen i øjeblikket er under behandling. En lovændring, der igen vil gøre det lovligt, at bruge almindelige fiskekroge (uden modhager) til laksefiskeri.
Den påtænkte ændring er aftalt mellem DTU Aqua, Fiskerikontoret, Fiskerikontrollen og Danmarks Sportsfiskerforbund.

Loven er endnu ikke vedtaget, men fiskerikontrollen vil allerede fra starten af sæsonen se gennem fingre med brug af J-kroge – så længe de er uden modhage, med mindre krogene er mindre end størrelse 12.