1095 laks – plus Gudenåen

Årets laksekvoter for de danske vandløb er nu endeligt fastsatte.

Alt i alt må lystfiskerne i 2013 fange og hjemtage 1095 laks fra vore kvotestyrede laksevande. – Desuden må lystfiskere i Gudenåen hjemtage alle de laks, de fanger, og som de lokale foreninger tillader. – hvilket er 2-3 laks pr. dag.

I Gudenåen uddøde vildlaksen efter etableringen af Tangeværket, hvorfor laksefiskeriet i dag kun foregår på udsætninger.

Storå-systemet:

Laksekvote: 190 laks – hhv. 90 stk. laks større end 75 cm og 100 stk. laks på 75 cm og mindre. Længden på laks måles som total længde. Opstrøms Holstebro Vandkraftværk må der maksimalt landes 5 laks og disse laks er ikke opdelt i størrelses grupper. Der må således i alt blive hjemtaget 195 laks fra Storå vandsystem.

Sæson for fiskeri: Fra og med den 16. april – til og med den 15. oktober.

Vilkår for hjemtagelse af laks: 1 laks pr. fisker pr. sæson, så længe kvoten ikke er fisket op. Når kvoten er opfisket, skal al laks genudsættes. Fangstrapport – både for hjemtagen og genudsat laks – skal indsendes senest 4 dage efter fangst. Der må kun hjemtages laks, som er fanget på en strækning som omfattet af den tilladelse der er udstedt af NaturErhvervstyrelsen.

Lovbestemte regler for fiskeri i Storå vandsystem.

Fangstrapportering og information: www.svstoraa.dk

 

Skjern Å-systemet:

Laksekvote: 420 laks – hhv. 185 stk. laks større end 75 cm og 235 stk. laks på 75 cm og mindre. Længden på laks måles som total længde.

Sæson for fiskeri: Fra og med den 16. april – til og med den 15. oktober.

Vilkår for hjemtagelse af laks: 1 laks pr. fisker pr. sæson, så længe kvoten ikke er fisket op. Når kvoten er opfisket, skal al laks genudsættes. Fangstrapport – både for hjemtagen og genudsat laks – skal indsendes senest 4 dage efter fangst. Der må kun hjemtages laks, som er fanget på en strækning som omfattet af den tilladelse der er udstedt af NaturErhvervstyrelsen.

Lovbestemte regler for fiskeri i Skjern Å vandsystem.

Fangstrapportering og information: www.skjernaasam.dk

 

Varde Å-systemet:

Laksekvote: 120 laks – hhv. 55 stk. laks større end 75 cm og 65 stk. laks på 75 cm og mindre. Længden på laks måles som total længde.

Sæson for fiskeri: Fra og med den 16. april – til og med den 31. oktober.

Vilkår for hjemtagelse af laks: 1 laks pr. fisker pr. sæson, så længe kvoten ikke er fisket op. Når kvoten er opfisket, skal al laks genudsættes. Fangstrapport – både for hjemtagen og genudsat laks – skal indsendes senest 4 dage efter fangst. Der må kun hjemtages laks, som er fanget på en strækning som omfattet af den tilladelse der er udstedt af NaturErhvervstyrelsen.

Lovbestemte regler for fiskeri i Varde Å vandsystem.

Fangstrapportering og information: www.varde-sportsfiskerforening.dk

 

Ribe Å-systemet:

Laksekvote: 115 laks – hhv. 50 stk. laks større end 75 cm og 65 stk. laks på 75 cm og mindre. Længden på laks måles som total længde.

Sæson for fiskeri: Fra og med den 16. april – til og med den 31. oktober.

Vilkår for hjemtagelse af laks: 1 laks pr. fisker pr. sæson, så længe kvoten ikke er fisket op. Når kvoten er opfisket, skal al laks genudsættes. Fangstrapport – både for hjemtagen og genudsat laks – skal indsendes senest 4 dage efter fangst. Der må kun hjemtages laks, som er fanget på en strækning som omfattet af den tilladelse der er udstedt af NaturErhvervstyrelsen.

Lovbestemte regler for fiskeri i Ribe Å vandsystem.

Fangstrapportering og information: www.ribeaasystemet.dk

 

Sneum Å og Holsted Å:

Laksekvote: 80 laks- hhv. 40 stk. laks større end 75 cm og 40 stk. laks på 75 cm og mindre. Længden på laks måles som total længde.

Sæson for fiskeri: Fra og med den 16. april – til og med den 31. oktober.

Vilkår for hjemtagelse af laks: 1 laks pr. fisker pr. sæson, så længe kvoten ikke er fisket op. Når kvoten er opfisket, skal al laks genudsættes. Fangstrapport – både for hjemtagen og genudsat laks – skal indsendes senest 4 dage efter fangst. Der må kun hjemtages laks, som er fanget på en strækning som omfattet af den tilladelse der er udstedt af NaturErhvervstyrelsen.

Lovbestemte regler for fiskeri i Sneum Å vandsystem.

Fangstrapportering og information: www.sydvestjydsk.dk

 

Kongeåen:

Laksekvote: 50 laks – hhv. 25 stk. laks større end 75 cm og 25 stk. laks på 75 cm og mindre. Længden på laks måles som total længde.

Sæson for fiskeri: Fra og med den 16. april – til og med den 31. oktober.

Vilkår for hjemtagelse af laks: 1 laks pr. fisker pr. sæson, så længe kvoten ikke er fisket op. Når kvoten er opfisket, skal al laks genudsættes. Fangstrapport – både for hjemtagen og genudsat laks – skal indsendes senest 4 dage efter fangst. Der må kun hjemtages laks, som er fanget på en strækning som omfattet af den tilladelse der er udstedt af NaturErhvervstyrelsen.

Lovbestemte regler for fiskeri i Kongeå vandsystem.

Fangstrapportering og information: www.sydvestjydsk.dk

 

Brede Å:

Laksekvote: 60 laks – hhv. 30 stk. laks større end 75 cm og 30 stk. laks på 75 cm og mindre. Længden på laks måles som total længde.

Sæson for fiskeri: Fra og med den 16. april – til og med den 31. oktober.

Vilkår for hjemtagelse af laks: 1 laks pr. fisker pr. sæson, så længe kvoten ikke er fisket op. Når kvoten er opfisket, skal al laks genudsættes. Fangstrapport – både for hjemtagen og genudsat laks – skal indsendes senest 4 dage efter fangst. Der må kun hjemtages laks, som er fanget på en strækning som omfattet af den tilladelse der er udstedt af NaturErhvervstyrelsen.

Lovbestemte regler for fiskeri i Brede Å vandsystem.

Fangstrapportering og information: www.brede-aa.dk

 

Vidå-systemet:

Laksekvote: 60 laks- hhv. 30 stk. laks større end 75 cm og 30 stk. laks på 75 cm og mindre. Længden på laks måles som total længde.

Sæson for fiskeri: Fra og med den 16. april – til og med den 31. oktober.

Vilkår for hjemtagelse af laks: 1 laks pr. fisker pr. sæson, så længe kvoten ikke er fisket op. Når kvoten er opfisket, skal al laks genudsættes. Fangstrapport – både for hjemtagen og genudsat laks – skal indsendes senest 4 dage efter fangst. Der må kun hjemtages laks, som er fanget på en strækning som omfattet af den tilladelse der er udstedt af NaturErhvervstyrelsen.

Lovbestemte regler for fiskeri i Brede Å vandsystem.

Fangstrapportering og information: www.vidaa.dk

 

Gudenåen:

Laksekvote: Ubegrænset – der er ingen kvote på laksefangst i Gudenå

Sæson for fiskeri: Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening fra og med den 16. januar – til og med den 15. november. Dagkort fra den 1. april. Langå Sportsfiskerforening fra og med den 1. marts til og med den 31. oktober.

Fangstrapportering og information: www.gudenaalaksen.dk

Særlige lokale regler: Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening der må højest hjemtages 2 laksefisk pr. dag. Langå Sportsfiskerforening der må højest hjemtages 3 laksefisk pr. dag.