Elfiskedag med masser af vand

DSC01340

Formanden for Lystfiskerforeningen af 1926, Tonni Kjær Jensen, deltog søndag d. 6/12 i elfiskedagen ved Skjern Å og beretter fra dagen:

– Det havde regnet det meste af weekenden, og jeg var meget spændt på, om det kunne lade sig gøre at gennemføre elfiskeriet, i den meget høje vandstand, kuling og storm.

– Heldigvis holdt det tørvejr under fiskeriet, der i år foregik i Omme Å ved broen i Borrislejren, hvor der traditionelt fanges mange laks på gydebankerne, som blev etableret for nogle år siden.

– Den høje vandstand bar nok en del af skylden for, at det ikke blev til så mange fisk denne dag.

– På trods af vejrudsigten var fremmødet af omkring 50 lystfiskere rigtig fint.

DSC01299

– Efter elfiskeriet, kunne gæsterne få varmen på Danmarks Center for Vildlaks, hvor der blev serveret kaffe, gløg og æbleskiver.

– Biolog Kim Iversen holdt et lille foredag om årets gang og fortalte, at det på mange måder var et rekordår, især i forhold til havørred- og laksefangster. Kim fortalte om de mange nedlæggelser af spærringer og om grusprojekter. Blandt andet kunne Kim berette at laks og havørred nu har adgang til hele Holtum Å-systemet – efter at spærringen ved Hyldgård Dambrug er nedlagt.

– Kim oplyste, at man, i forhold til storlaks, forventer et nyt rekordår i 2016. – Så det gælder om at holde sig til ved premieren.

– Endvidere blev de nye regler, som er indført på seneste repræsentantskabsmøde, gennemgået – herunder nedsættelse af af størstemål på den lille kvote fra 75 cm. til 70 cm.

– De nye krogregler blev også gennemgået, idet det samtidig blev oplyst at der på baggrund af flere henvendelser med god argumentation, vil blive indkaldt til et lystfiskermøde, hvor reglen skal drøftes.

– Efter forredraget blev der trukket vindere i det amerikanske lotteri, hvor der var mange rigtig fine præmier til en værdi omkring 16 – 17.000,- kroner

– Lystfiskerforeningen af 1926, havde doneret 6 dagkort til det smukkeste laksevand i Danmark ved Clasonsborg.

– Overskuddet fra elfiskedagen går til arbejdet i DCV.

DSC01288