Elfiskedag ved Skjern Å

Mange var mødt frem til årets elfiskedag ved Skjern Å, der bød på fine oplevelser på en dejlig vinterdag.
 
Fiskeriet foregik i Vorgod Å, hvor der blev fanget mange fine laks, en del af de store, men også mange af de grilse, der har præget årets lakseopgang. Havørreder var der desværre alt for få af.
 
Mange af laksene have skader på næse og hale fra sælbid, spring eller andet.
 
Efter elfiskeriet var hygge på Danmarks Center for Vildlaks, der bød på lotteri, gløg og foredrag ved biolog Kim Iversen.