Jægere til skarvregulering søges

Skjern Å Sammenslutningen har overtaget forvaltningen af skarvreguleringen ved Skjern Å systemet.

Alle jægere som har lyst til hjælpe til med reguleringen, kan få en tilladelse ved at henvende sig til SÅS på mail skarv@skjernaasam.dk.
Tilladelse til regulering kræver dog, at man har jagtret det sted man ønsker at regulere.

Reguleringen på Naturstyrelsens arealer, foretages indtil videre alene af de jægere, der i forvejen har jagtret.

Jægere på Ringkøbing Fjord, kan ligeledes få en reguleringstilladelse ved henvendelse til Skjern Å Sammenslutningen.

Retningslinjer for reguleringen er beskrevet i tilladelserne og medfølgende brev fra Skjern Å Sammenslutningen. Alle spørgsmål kan rettes til skarv@skjernaasam.dk

Kommunerne ved Skjern Å, der tidligere har stået for skarvreguleringen, systemet støtter fortsat opgaven økonomisk log hjælper med udsendelse af tilladelser til lodsejerne.