Indkaldelse til generalforsamling

Lystfiskerforeningen af 1926 indkalder foreningens medlemmer til generalforsamling

Generalforsamlingen finder sted kl. 13.00 den 13 januar 2019 i Troldhede Kultur- og Idrætscenter, Idrætsalle 1, Troldhede, 6920 Videbæk.

Dagsordenen er som følger:

Valg af dirigent

Formandens aflæggelse af beretning

Kasserens fremlæggelse af regnskab til godkendelse

Kasserens fremlæggelse af budget for 2019

Behandling af indkomne forslag

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Valg af revisor

Fastsættelse af tid og sted for næste generalforsamling

Eventuel

På valg er bestyrelsesmedlem og foreningens formand, Tonni Kjær Jensen, der ikke modtager genvalg.

Desuden er bestyrelsesmedlem Verner Mortensen, næstformand Svend Lauersen og bestyrelsessuppleant Per Fredskild på valg. De modtager alle genvalg.

På valg er også revisor Mikael Rønsholdt, der ikke ønsker genvalg.

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Alle medlemmer der ikke er i restance kan deltage og stemme på generalforsamlingen, der afsluttes med en kop kaffe og et stykke franskbrød.