Elfiskeri i Karup Å

Formanden for Lystfiskerforeningen af 1926, Tonni Kjær Jensen, har sammen med Carsten Fomsgård, været med på Karup Å Sammenslutningens første elfiskedag og fortæller:

– På en vidunderlig vintermorgen den 1. December, blev en pæn del af de havørreder der skal sikre fretidens havørredbestand i Karup Å fanget.

Det var mørkt og 6,5 graders frost, da vi mødtes tidlig om morgenen kl 7.30

Da morgensolen brød frem, var vi klar til at gå i gang med fiskeriet. Det stille vejr, og solens tiltagende varme, gav et fantastisk lys i det rimdækkede enggræs.

I begyndelsen af Sdr. Resen-stykket, var der stort set ikke nogen havørreder. Det blev kun til tre, efter den første times fiskeri.

Et nyt hyttefads-system skulle stå sin prøve og fungerede ganske udemærket. Dog skal der måske lidt mere opdrift på hyttefadet, hvilket vil blive løst til næste gang.

Klokken 12.00 var tiden inde til den traditionelle biksemad med spejlæg, ketchup, rødbeder og en enkelt øl. En herlig spise i disse omgivelser og i hyggeligt samvær med en flok meget engagerede KÅS folk.

Undervejs mødte vi en stovt Niels Barslund, der fulgte fiskeriet nogle kilometer, og underholdt med mange anekdoter, om livet ved åen.

I Vormstrupsvingene begyndte havørrederne for alvor at vise sig. Vi fik desværre ikke fat i de allerstørste fisk, der blev ramt af strømmen. Men vi så nogle gigantiske bølger efter meget store fisk, der forsvandt nedstrøms.

Det lykkedes dog, at få fanget en meget flot han på syv-otte kilo og to næsten ligeså store hunner.

Det var en fysisk hård hård tur. Vi gik 10,1 kilometer, en ældre herre, og en person der led af astma måtte give op som hjælpere, men fulgte fiskeriet på afstand.

Da dagen var endt, var der fanget 22 flotte havørreder.

Næste gang, der skal elfiskes er d. 8 dec. Her deltager Carsten Fomsgård, Poul M. Kristensen og måske Mikael Rønsholdt fra Lystfiskerforeningen af 1926.