Kurven knækket ved Skjern Å

Efter 11 år i træk med et helt fantastisk laksefiskeri, og med en fremgang i antallet af laksefangster, hvert år – er kurven nu knækket ved Skjern Å. I 2012 blev der fanget 1214 laks i åen, hvilket dog stadig må siges, at være et flot resultat.

Biolog, Kim Iversen fra Danmarks Center for Vildlaks, skriver på DCV’s hjemmeside:

– Det blev et år, hvor de store, tidlige forårslaks ankom i massive antal, hvilket kortede levetiden af “den store kvote” ned til kun en uge. Til gengæld resulterede det i, den største gennemsnitlige længde for fangede laks, registreret i Skjern Å i nyere tid, nemlig godt 85 cm.
Desværre mærkede vi nu for alvor, effekten af de to hårde vintre i 2009-2010 og 2010-2011, da antallet af grilse i åen, for andet år i træk, var lille. Således blev “den lille kvote” ikke opbrugt i år.
Såfremt forudsigelserne om, at dårlige tilbagevendinger fra årgange, som blev påvirket af “næsten-isvintrene” holder stik også næste år, må vi så nok desværre forvente et dyk i antallet af store og mellemlaks i 2013. Men man kan håbe, at de forventinger bliver gjort til skamme… Og så i øvrigt håbe, at den mere normale vinter i 2011-2012 vil resultere i en mere normal opgang af grilse, d.v.s. mange fine smålaks i sensommeren og efteråret 2013.

Med 466 havørreder registreret i fangstdatabasen, kan man håbe, at havørreden endelig er i fremgang. Lystfiskerne har valgt at genudsætte mange af disse. Således blev hele 65 % sendt videre på deres færd mod gydeområderne, efter afkrogning, en gestus som vi forhåbentlig kan nyde godt at ved åen om nogle år.

I 2013 får vi forhåbentlig nogle tal for bifangsterne af laks og ørred i forbindelse med garnfiskeriet i Ringkøbing Fjord. Samtidig udarbejdes en analyse af Skjern Å-lystfiskeriets værdi, og forhåbentlig kan disse to undersøgelser bane vej for en endnu bedre forvaltning af vores værdifulde havørred- og laksebestande i Skjern Å.