Fem sæler i Karup Å må skydes

Snart går jagen ind på sælerne i Karup Å, hvor Naturstyrelsen freløbig har givet lodsejerforeningen tilladelse til at skyde fem spættede sæler.

Sælerne må skydes fra Karup by til udløbet i Limfjorden. Den enkelte lodsejer skal skriftlig give tilladelse til, at der må skydes sæl på hans ejendom.

Sælerne må skydes frem til d. 31/12 2018.