Nu kan sælerne i åerne skydes

I en tid med en ivrig debat om ulve, er det måske på sin plads at slå fast, at Danmarks største rovdyr faktisk er gråsælen. – Sælen kan blive op mod 300 kilo.

I Danmark forsvandt sælbestanden stort set, da sælpesten hærgede mellem 1988 og 2002. I dag tæller bestanden af gråsæl og spættet sæl i Vadehavet omkring 35 000 dyr, og bestanden vokser med 10% hvert år. Bestanden af spættet sæl i Limfjorden tæller 2700 dyr og er vokset med ikke mindre end 80% siden 2010.

En sæl spiser mellem 3 og 6 kilo fisk om dagen. Historisk set har sælen derfor siden 1600-tallet været hadet af fiskere og har givet anledning til konflikt.
Mellem 1889 og 1929 blev der udbetalt præmie til jægere, der skød en sæl. Og sælen er stadig ilde set blandt erhvervs- og lystfiskere og ved havbrug.

En sæl kan svømme 25 km/t og flytter sig gerne efter føde. Det betyder, at sælen flere steder, på kort tid, svømmer, fra fjord eller hav, langt op i åerne.

En å som Karup Å har gennem mange årtier jævnligt haft besøg af ”fiskerøveren” sælen.
Da sælen både fisker og skræmmer fiskene i åen, mener nogle lystfiskere og lodsejere, at sælerne i Karup Å skal bortskydes.
Der er blevet arbejdet på, at få lov til at regulere sælerne bort. Det har man nu fået lov til gennem en ny bekendtgørelse fra Naturstyrelsen, Bekendtgørelse om vildtskader, der trådte i kraft 1. juli. Her hedder det sig at: ”Naturstyrelsen kan desuden i perioden 1. august – 31. maj give tilladelse til regulering af spættet sæl i vandløb for at beskytte pressede fiskebestande og for at undgå skader på fiskeri.”
Tilladelsen kan søges af lodsejere eller foreninger der organiserer lystfiskeri eller erhvervsfiskeri i åen.

Hvem der vil søge tilladelse til at skyde sæl i åen, og om en tilladelse kan gives begrundet i en presset fiskebestand, er uvist?