God generalforsamling

13 ODE DHL2dscf2998

Fyrre fiskere fangede an med kaffe og rullepølsemadder, da Lystfiskerforeningen af 1926 søndag d. 10 januar holdt generalforsamling i Trevad Ørredpark ved Karup Å

Generalforsamlingen startede med et minuts stilhed, for at mindes de gode og trofaste medlemmer, der siden sidst var faldet bort. – Blandt andet Hardy Sørensen – en hjælpsom og ivrig gæst ved foreningens arrangementer – samt Mogens Thomassen, der i mange år var identisk med Karup Å Sammenslutningen.

Foreningens formand, Tonni Kjær Jensen, kunne herefter berette om endnu et godt år for foreningen med fremgang på alle områder masser af aktiviteter og en ny Skjern Å Festival under forberedelse.

Foreningens kasserer Per Fredskild supplerede formandens beretning med et overmåde tilfredsstillende regnskab.

Derefter behandledes to indkomne forslag:
Et forslag fra Leif Jensen, om fredning af alle bækørreder i Råsted Lilleå blev forkastet af forsamlingen. Bestyrelsen kunne ikke anbefale forslaget og kunne ikke se noget problem, da alle 158 bækørreder fanget i Råsted Lilleå i 2015 var blevet genudsat.

Et forslag fra Jesper Ottosen, der gik på at udstede gæstekort, til Lystfiskerforeningen af 1926s samlede fiskevand, blev afvist. De forskellige fiskelejeaftaler, samt den i øjeblikket lukkede forening giver desværre ikke mulighed for en sådan ordning. Det er dog i forvejen muligt at købe dagkort til nogle af foreningens stykker ved Skjern Å og Karup Å m.m.

Per Fredskild havde efter mange års tro tjeneste som kasserer valgt at trække sig. Han blev hyldet for sit store arbejde. Ole Damgaard valgtes herefter, på bestyrelsens anbefaling, som bestyrelsesmedlem og kasserer.

13 ODE DHL2dscf3020

Bestyrelsesmedlem Nils Mogensen Svalebøg blev genvalgt og bestyrelsessuppleant Carsten Keis Fomsgaard blev genvalgt. Desuden blev Per Fredskild også valgt til suppleant. – Alle med applaus.

Som regnskabskyndig revisor blev Jens Bach Sørensen genvalgt med applaus.

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen således: Tonni Kjær Jensen, formand – Svend Laursen, næstformand – Ole Damgaard, kasserer, Nils Mogensen Svalebøg, pr og kommunikation – Verner Mortensen, naturpleje – Per Fredskild, 1. Suppleant – Carsten Keis Fomsgaard, 2. Suppleant.

Sidst på generalforsamlingen, blev der uddelt diplomer og præmier til årets storfangere og vinderen af fotokonkurrencen.
Der var desværre ikke tilmeldt nogen havørred til fangstkonkurrencen i 2015.
Vinderen af Årets flotteste laks blev 13-årige Niels Rohde Ottosen. Niels Rohde Ottosen var desværre ikke tilstede, men der venter ham et flot diplom og en meget fin Vision-spinnestang, sponsoreret af Lystfiskeren i Hvide Sande.
Vinderen af fotokonkurrencen blev Keld Møller. Han var desværre heller ikke tilstede, men kan hente diplom og præmie, et eksklusivt fluehjul sponsoreret af Lystfiskeren i Hvide Sande, hos formanden.

Også i år uddeltes hædersmærket i guld, Den Gyldne Fisker, til medlemmer der har gjort en særlig indsats for foreningen.
I år blev mærket tildelt Gerhardt Lund Andersen , der er foreningen en god ambassadør og altid villigt stiller op og hjælper til med arrangementer. – Ole Damgaard modtog mærket for sin indsats på vandplejeområdet og endelig modtog 90-årige N.O. Rasmussen mærket for sit trofaste fremmøde og sit arbejde i foreningen gennem mange år.

13 ODE DHL2dscf3051