Godt nytår

Kære medlem af Lystfiskerforeningen af 1926

Trods en sørgelig tid i coronaens tegn, hvor vi har været ramt af nedlukninger, aflyste arrangementer og en aflyst Skjern Å Lystfiskerfestival, blev 2020 fangstmæssigt det bedste fiskeår i foreningens 94-årige historie.

Bedste fiskeår nogen sinde

Der er fanget så laks som aldrig før, både i Skjern Å og i Storåen, hvor vi i år fiskede vores kvote op. Havørredfiskeriet har også været godt, og ved Karup Å er der gjort fine fangster. Intet kommer af sig selv, succesen må i høj grad tilskrives de fantastiske tiltag vandplejeudvalg og frivillige i samarbejde med kommunerne lægger for dagen. Der arbejdes med vand- og naturpleje som aldrig før. Opstemninger fjernes og gydepladser etableres og restaureres.
Lige nu kan man opleve havørreder på leg på den nyetablerede gydeplads i Karup Å på foreningens fiskevand ved Karup Kirke.
Desværre har vi ikke haft det sociale samvær, og den hygge vi plejer. Det håber vi at råde bod på i 2021 og 2022, når coronaen forhåbentlig kommer på afstand. Generalforsamlingen i januar er som sagt udskudt. Vi har ingen planlagte arrangementer – men følger udviklingen og vil genstarte aktiviteter og arrangementer løbende.
Mange har savnet Skjern Å Lystfiskerfestivalen, der desværre også måtte tages af programmet. Vi håber i 2022, at kunne vende tilbage med et brag af en festival.

Nyt fiskevand

I 2021 må vi desværre sige farvel til et par stykker fiskevand, nemlig stykket ved Fuglsang ved Råsted Lilleå, stykket af Fjederholt Å ved Kølkær Bro og et stykke af Omme Å opstrøms Sønderskov Bro.
Til gengæld kan vi i 2021 byde medlemmerne på masser af nyt fiskevand i det Nordjyske. Lystfiskerforeningen af 1926 og Lemvig og Omegns Sportsfiskerforening har nemlig lavet den aftale, at Lemvig og Omegns Sportsfiskerforening lukker ned og at Lystfiskerforeningen af 1926 overtager fiskevand, aktiver og medlemmer.
Det betyder at medlemmer af Lystfiskerforeningen af 1926 kan glæde sig til nyt, spændende fiskevand i Fald Å, Flynder Å, Damhus Å og Råsted Lilleå. Fine vandløb, der byder på et fornemt fiskeri efter havørred, bækørred, regnbueørred og stalling.
Vi byder velkommen til de lystfiskere, der flytter forening.
Kort over de nye fiskevande får du i 2021 i kortbogen, Kort og Godt og på nettet.

En forening i fremgang

Hvad angår økonomi og stabilitet, så forsætter foreningen den afstukne kurs. Foreningen har en sund økonomi, der fastholdes gennem udvikling, et godt bestyrelsesarbejde og fastholdelse af gode loyale medlemmer og lodsejere. Foreningen er attraktiv og har en god søgning.
Som medlem af Lystfiskerforeningen af 1926, er der er al grund til at se positivt ind i 2021. Alt tyder på, at endnu et godt fiskeår er i vente.
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en god jul og et godt nytår.
Knæk og bræk
Nils Svalebøg, Per Fredskild, Erik Jønsson, Ole Damgaard, Verner Mortensen, Carsten Keis Fomsgaard og Svend Lauersen.