Udsættelse af generalforsamlingen

Under iagttagelse af den sidste tid massive coronaudvikling, nedlukningen af Midtjylland, hensynet til vore medlemmer, samt udsigten til en snarlig vaccine har bestyrelsen i Lystfiskerforeningen af 1926 revurderet beslutningen om en fysisk generalforsamling 10. januar.

Generalforsamlingen aflyses og udsættes. De nye restriktioner ophører – eller forlænges – 3. Januar, herefter vil bestyrelsen løbende vurdere, hvornår det vil være sikkert at indkalde til en generalforsamling. Vort håb er, at det kan ske i første halvdel af 2021. Indkaldelse vil ske en måned før generalforsamlingen.

Bestyrelsen vil indtil da forsætte sit virke som nu.

 Orientering via internettet

2021 vil byde på et par ændringer, forårsaget af coronaen. Dels har bestyrelsen besluttet at undlade at udgive bladet Åfolk i 2021. Det grunder i, at der ikke er så meget at skrive om. Arrangementerne i 2020 har været aflyste og arrangementer for 2021 er ikke fastlagte.

Det er derfor besluttet at bruge nyhedsbreve, facebook og hjemmeside som platforme for en løbende orientering.

Kort og Godt

Kortbogen, Kort og Godt udsendes som vanligt til medlemmerne, den bliver udvidet og vil i år byde på nyt og spændende fiskevand. Mere om det senere.

Kontingentforhøjelse

Kontingentet stiger i år med 100 kr. Det er nødvendigt for at dække øgede udgifter til medlemskab af Danmarks Sportsfiskerforbund samt den almindelige prisudvikling. Et seniormedlemskab vil således koste 1750 kr i 2021. Det må siges at være en rimelig pris, når man tager i betragtning, hvilket fantastisk fiskevand foreningen råder over. Samtidig dækker prisen et medlemskab af Danmarks Sportsfiskerforbund, der alene koster 435 kr. for en senior.

Hilsen

Bestyrelsen for Lystfiskerforeningen af 1926