Husk fangstindberetning – det er en pligt

NŒr laksene er gŒet op i Œen forvandles de s¿lvblanke laks til farvede gyldne, r¿dbrune fisk i gydedragt. Underk¾ben pŒ hanfiskene vokser og forvandles til en krog. Derfor kaldes de ogsŒ kroglaks. Krogen bruges, nŒr hunfiskene skal imponeres, og i kamp med andre hanfisk om hunfisk og gydepladser. NŒr laksene efter endt gydning vandrer til havs, forvinder krogen og laksene bliver atter s¿lvblanke.

En gennemgang af fangstrapporterne fra 2016 viser, at flere medlemmer ikke har indberettet fangsterne til tiden. Der er fangster fra foråret indberettet i både november og december.
 
Det er fint, at fiskene nu er indberettet, men det er vigtigt, at medlemmerne husker indberetningsfristen på fire dage.
 
Som medlem af Lystfiskerforeningen af 1926, er man pligtig til at følge de regler foreningen, og de sammenslutninger foreningen er medlem af, har sat op.