I 2013 får du endnu en medlemsfordel

For at skåne Skjern Å’ens bestand af storlaks – når fiskepresset er størst, først på sæsonen – og samtidig tilgodese foreningens medlemmer, har Lystfiskerforeningen af 1926 besluttet, at udsætte salget af dagkort en måned, på foreningens kendte og attraktive laksevand ved Skarrild.

Derfor vil fiskeriet, på Clasonborg- og Karstoft Å-stykket, indtil d. 16 maj, være forbeholdt medlemmer af Lystfiskerforeningen af 1926 og medlemmer af Brabrand Lystfiskerforening, som har medfiskeret.

Prisen for et dagkort til stykkerne, efter 16 maj, bliver i år 150 kr. Unge under 18 år fisker til halv pris og børn under 12 år fisker gratis i følge med en voksen fisker.

Der vil ikke være stigninger på dit foreningskontingent i år. Et medlemskab, der inkluderer medlemskab af Danmarks Sportsfiskerforbund og bladet Sportsfiskeren vil forsat koste 1200 kr. Et familiemedlemskab 1650 kr. og et juniormedlemskab 525 kr.

Er man medlem af en anden forening under Danmarks Sportsfiskerforbund – eller direkte medlem af forbundet – koster et almindeligt seniormedlemskab af Lystfiskerforeningen af 1926 kun 857 kr. Man betaler 1200 kr, men får forbundskontingentet på 343 kr retur.

Knæk og bræk
Bestyrelsen for Lystfiskerforeningen af 1926