En stor sejr for de danske vildlaks

På baggrund af anker fra Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund har Natur- og Miljøklagenævnet netop ophævet Ringkøbing-Skjern Kommunes godkendelse af – og manglende VVM-pligt på – opdrætsanlægget Langsand Laks i Hvide Sande.

På trods af, at miljøgodkendelsen af Langsand Laks har ligget som en ankesag – har Langsand Laks valgt at ignorere ankerne, gå i gang med projektet, importere laks fra Island og bygge opdrætsanlæg.

Planerne var, at spildevand fra produktionen, skulle udledes i Ringkøbing Fjord, netop i nåleøjet af den vilde vandringsruten for den oprindelige, vilde Skjern Å-laks. En udledning, der foruden at forurene et meget følsomt naturområde, ville betyde en stor risiko for Skjern Å-laksene, som kunne blive forstyrrede over kønshormoner / feromoner fra opdrætslaksene. Det er der nu sat en stopper for.

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Den vilde laksestamme i Skjern Å har fået endnu en chance for overlevelse. En planlagt laksebrug ved Hvide Sande, får ikke lov til at udlede sit spildevand i vildlaksenes vandringsrute.