Kvotestop ved Storåen

Kvoten på 220 storlaks, laks på over 75 centimeter, er nu opfisket i Storåen. Det betyder, at det resten af året er forbudt at hjemtage storlaks fra åen.

Tilbage står kvoten af smålaks – laks under 75 centimeter. Her er der til nu kun fanget fire ud af 250 laks.

Der findes også stadig en speciel kvote på fem laks, der må landes øst for Vandkraftværket i Holstebro og i de sideløbene til Storåen. Den kvote er ubrugt.

På Lystfiskerforeningen af 1926´s fiskevand ved Bur ved Storåen må der fanges 30 laks. Til nu er der fanget og hjemtaget 11 storlaks på stykket. Det vil sige, at der så længe den totale smålaksekvote ikke er brugt, må fanges 19 smålaks på foreningens stykke.