Undslupne regnbueørreder i Skjern Å

Der fanges i øjeblikket regnbueørreder i Skjern Å ved Skarrild. Regnbueørrederne, der vejer mellem 500-800 gram, stammer fra et mindre udslip af ørreder fra et dambrug opstrøms Skarrild.

Herning Kommune er i øjeblikket på sagen, og lystfiskerne opfordres til at hjælpe med at fange regnbuerne op af åen.

Der er hverken fredningstid eller mindstemål på regnbueørreder i Danmark. Men, støder du på en laks, så husk at særkvoten for storlaks netop er lukket opstrøms Tarp Bro.

Ved Karup Å var der i maj et massivt udslip af regnbueørreder nær Karup. Dem må du også gerne hjælpe med at få fanget op.