Kvotestop ved Storåen

Der er nu fanget 87 laks over 75 centimeter i Storåen. Kvoten for hjemtagning af store laks er derfor brugt, og der er indført øjeblikkeligt stop for hjemtagning af laks over 75 centimeter.

Der er dog stadig en kvote på 97 smålaks – 40-75 centimeter – tilbage. Men, så små laks er der ikke i åen lige nu – de kommer først engang til sommer.

Af Lystfiskerforeningen af 1926’s kvote på ni Storå-laks er der fanget fire. Den sidste, der målte 89 centimeter og vejede 6,8 kilo, blev fanget af Herluf Jensen d. 2/5.

Men, foreningen har altså stadig fem smålaks tilbage af sin kvote. – Så nu må vi vente på optræk af de små, dejlige blanke sommer- og efterårslaks.

722
På billedet ses Kim Spanggard med en Storå-laks fra Bur på seks kilo.