Fald i laksekvoterne i 2022

Nedgang i laksebestandene i Storåen og i Skjern Å betyder, at kvoterne nu mindskes

DTU har omsider meldt de længe ventede laksekvoter for 2022 ud.
I år bliver den samlede kvote ens i Skjern Å og i Storåen. Begge vandsystemer har fået tildelt en kvote på 400 laks.
Begge steder er kvoten opdelt i underkvoter på 175 storlaks over 73 centimeter og 220 laks under 73 centimeter. Dertil en kvote på 5 laks uanset størrelsesgruppe fanget på det såkaldte B-vand. Se bekendtgørelserne for vandløbene.
Som vanligt, må der højst hjemtages en laks pr mand i Storåen og i Skjern Å.
DTU vurderer, at der er sket et fald i bestanden af laks i Storåen og vil i 2022 fortage en undersøgelse for om mulig at finde årsagen. DTU har bedømt at kvoten i Storåen skal nedsættes fra 475 laks til 400 laks for at sikre en bæredygtig bestand.
I Skjern Åen er bestanden af laks også faldet. Fangsten af laks i 2021 var den laveste siden 2016. Årsagen i nedgangen skal findes i åen og i Ringkøbing Fjord, hvor skarven æder størstedelen af yngel og smolt inden fiskene når havet. Samtidig spærrer gamle dæmninger stadig for faunapassage og adgang til vandsystemets øverste gydepladser.
DTU har derfor vurderet, at laksekvoten i Skjern Å, for at sikre en bæredygtig gydebestand i 2022, mindskes med 65 laks fra 465 laks til 400.