Ny zonefordeling tilgodeser medlemmer af LF1926

De øvre stykker af Skjern Å, Omme Å og Vorgod Å tilgodeses nu med en ny zonefordeling af laksekvoten. Når 90% af de to laksekvoter er opbrugt, må der nemlig kun hjemtages laks opstrøms Tarp Bro i Skjern Å, opstrøms Jernbanebroen i Vorgod Å og opstrøms Vester Ringvej i Omme Å.

Den ny zonefordeling betyder, at Lystfiskerforeningen af 1926’s fiskevand, blandt andet ved Skarrild, sidst på året, bliver mere atraktivt end nogensinde.

Den nye zonefordeling betyder, at Lystfiskerforeningen af 1926's fiskevand ved Skarrild bliver mere attraktivt end nogensinde