Sådan gik generalforsamlingen

94-årige N.O. Rasmussen fra Skive er en ægte 26-mand. Han er nemlig født i 1926 og lige så gammel som Lystfiskerforeningen af 1926. N.O. Rasmussen er æresmedlem af Lystfiskerforeningen af 1926 og en trofast gæst, når foreningen, hvert andet år, holder generalforsamling i Trevad Ørredpark.
94-årige N.O. Rasmussen fra Skive er en ægte 26-mand. Han er nemlig født i 1926 og lige så gammel som Lystfiskerforeningen af 1926. N.O. Rasmussen er æresmedlem af Lystfiskerforeningen af 1926 og en trofast gæst, når foreningen, hvert andet år, holder generalforsamling i Trevad Ørredpark.

Søndag den 12 januar afholdt Lystfiskerforeningen af 1926 den årlige generalforsamling. Generalforsamlingen fandt sted i Tredvad Ørredpark. 45 af foreningen medlemmer var mødt op, for at høre, hvordan det står til i foreningen, vælge bestyrelsesmedlemmer og snakke om løst og fast.

Formanden for Lystfiskerforeningen af 1926, Nils Svalebøg, kunne berette om et godt fiskeår i 2019, en velfunderet og velfungerende forening med god søgning – og om nyt fiskevand i Omme Å.

Kasserere Ole Damgård, fremlagde regnskabet, der udviste et pænt overskud, på trods af stigende fiskeleje ved laksevandet og mistede indtægter fra medfiskeret.

Både beretning og regnskab blev godkendt med applaus.

På valg var Nils Svalebøg, Ole Damgaard og Carsten Keis, der alle blev genvalgt. Desuden blev revisorsuppleant Jens Bach Sørensen også genvalgt.

Under punktet eventuelt gik snakken om løst og fast. Blandt andet om, hvordan vi får flere børn og unge ud at fiske? Og opfordringen lød på, at vi alle skal huske at tage børnene med på fisketur.

Det blev en hyggelig eftermiddag, hvor snakken forsatte over kaffe og rullepølsemadder.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig, med samme poster som før generalforsamlingen.

P1279012 copy
P1278925 copy
P1279029 copy
P1278994 copy