Skån havørreden i Skjern Å

Ved mange danske vandløb er havørrederne i stærk tilbagegang. Sådan er det desværre også ved Skjern Å. Mange lystfiskere er imidlertid gode til at skåne havørrederne, og rigtig mange fisk bliver sat ud igen, så de kan nå at gyde og bestanden forhåbentlig kan bestå.

Skjern Å Sammenslutningen er glade for den praksis, og har netop besluttet at anbefale alle lystfiskere ved Skjern Å, at genudsætte fangede havørreder, så vidt som muligt.

Anbefalingen træder i kraft øjeblikkeligt, med henblik på at skåne efterårshavørrederne i åen allerede fra i år.