Stadig mange store regnbuer i Karup Å

Jakob Fiedler har været på fisketur ved Karup Å på Lystfiskerforeningen af 1926´s fiskevand på de øvre stykker af åen.

Jakob Fiedler fangede et par af de store regnbueørreder, der i maj har huseret i åen. Den ene var 45 centimeter og vejede 1,2 kilo, den anden var 55 centimeter og vejede 2,2 kilo.
Jacob Fiedler fortæller, at han så flere store regnbueørreder, og at der stadig er mange undslupne regnbuerørreder i åen.

Det ser ud til at regnbueørrederne er sluppet ud fra et dambrug opstrøms Karup By.
Karup Å Sammenslutningen har anmeldt udslippet til Herning Kommune og Viborg Kommune.

Kommunerne har forsøgt at undersøge sagen om faunaforureningen. Men – ingen af dambrugene vil vedkende sig udslippet. Dermed står sagen i stampe.

Vil du hjælpe med at rydde op og fange nogle af regnbuerne, så er det ud med snøren. På Lystfiskerforeningen af 1926´s fiskevand findes regnbueørrederne på medlemsstykket ved Karup Kirke og på fiskevandet ved Høgild Møllegård.