Kvotestop og kvotekludder

Så er første halvdel af kvoten af stolaks, laks over 75 centimeter, fanget i Skjern Å.

Der er derfor indført kvotestop for storlaks for nedre Skjern Å.

Særkvoten for øvre Skjern Å træder nu i kraft. Det betyder at der stadig må fanges syv storlaks i Skjern Å opstrøms Tarp Bro, i Omme Å og i Vorgod Å. Se zonekort på hjemmesiden.

Desuden må der efter bekendtgørelsen fanges fem laks i dele af det øvre Skjern Å system. Områderne findes beskrevet i bekendtgørelsen. Laksene kan være både stor- og smålaks.

Smålaksekvoten for laks under 75 centimeter er også åben.

Anden del af tidskvoten for storlaks træder i kraft 16. juni.

Vær opmærksom på at Skjern Å Sammenslutningen har problemer med systemet på deres hjemmeside – og at informationer omkring antal fisk tilbage på kvoterne derfor kan være misvisende.