Stop for hjemtagning af storlaks i Skjern Å

Første halvdel af storlaksekvoten for Skjern Å er brugt, og fra den 29/04 er det ikke længere tilladt, at hjemtage storlaks – laks over 75 centimeter fra den nedre del af Skjern Å.

Der må stadig hjemtages storlaks opstrøms Tarp Bro, I Vorgod Å opstrøms jernbanen og i Omme Å opstrøms Vestre Ringvej. Der er også stadig fem laks på B-kvoten i Skjern Åens øvre system. Kvoten for smålaks – laks under 75 centimeter er også stadig åben.
Fiskeriet på anden halvdel af storkvoten starter den 16 juni.

Se Skjern Å Sammenslutningens hjemmeside for aktuel kvote, inden du tager på fisketur.

Kun 13 dage holdt første halvdel af storkvoten i år. Kim Harpsø Jensen, på billedet, nåede i dag lige på falderebet, at fange denne smukke laks ved Lundenæs. Laksen var 77 cm lang og vejede 4,5 kilo, blev taget på flue.