Kvoten opbrugt: Stop for hjemtagning af storlaks i Skjern Å

Der er i dag meddelt stop for hjemtagning af storlaks (laks over 73 cm.) ved Skjern Å.
 
Anden tidskvote, der startede 16/6 er hermed opbrugt på kun fem dage.
 
Trods myndighedernes vurdering og en nedsat laksekvote, ser der ud til at være mange laks – og også en del havørreder – i Skjern Å-systemet i år.
 
Der er stadig fire storlaks tilbage på kvoten i Omme Å opstrøms Ringvejen. Der er fem laks tilbage af B-kvoten og der er 211 smålaks (laksunder 73 cm.) tilbage i Skjern Å-systemet i år.
 
Så selv om det er slut med storlaksene i hovedløbet, er der nok at fiske efter.
 
Knæk og bræk