Stop for hjemtagning af storlaks i Storåen

Så er kvoten af de store laks over 75 cm fisket op i Storåen.
 
Sammenslutningen ved Storå har d. 12. maj 2017 i henhold til dispensationen om hjemtagelse af laks fra Storå meddelt stop for hjemtagelse af ”store” laks, idet laks nr. 217 nu er indberettet på sammenslutningens hjemmeside.
 
Skulle du fange en Storå-laks over 75 cm, så husk laksen er totalfredet. Den skal derfor genudsættes så skånsomt som muligt.