Pas godt på laksene

Storlaksekvoten er opfisket i Skjern Å og i Storåen. Laksen er totalfredet. Fisker du efter laks, så brug grej der er så kraftigt, at du kan gøre fighten så kort som mulig. Fisken har brug for kræfter, hvis den skal overleve. Genudsæt fisken så hurtigt og skånsomt som muligt.
 
DTU og SÅS anbefaler:
 
Brug ikke enkeltkrog større end størrelse 2, dobbeltkroge større end 10 og trekroge større end størrelse 8.
 
Klip linen tæt ved krogen hvis skånsom afkrogning ikke er mulig.
 
Medbring krogløsertang, krogfjerner og saks.
 
Løft ikke fisk som skal genudsættes ud af vandet ud af vandet i mere end 5 sekunder.
 
Anvend tilstrækkelig kraftigt grej til at håndtere store fisk og undgå lang fight-tid.
 
Brug ikke gaf ved landing af fisk der skal genudsættes.
 
Brug ikke handsker ved landing af fisk der skal genudsættes.
 
Håndter fisken som skal genudsættes hurtigt og hensynsfuldt.
 
Anbring målemærker på din fiskestang, så du nemt og hurtigt kan måle fiskens længde i vandet.
 
Lad tvivlen kommer fiske til gode, hvis du er usikker på fiskens længde, når kvoten af storelaks er opbrugt.
 
Brug kun fangstnet med finmasket knudefri pose, max 10 mm. gerne finere.
 
Overvej at droppe fiskeri med naturlig agn eller agn med duftstof.
 
Overvej at skifte til enkeltkrog.
 
Antallet af genudsatte laks bør begrænses til et fornuftigt niveau. Den anbefales at det årlige antal af genudsatte laks begrænses til højst 10 laks pr. år og dagsfangster begrænses til højst to laks.
Husk alle laks fanget på Lystfiskerforeningen af 1926`s fiskevand SKAL indrapporteres til foreningen senest fire dage efter fangst.