Stop for storlaks opstrøms Tarp Bro

Særkvoten opstrøms Trap Bro er opbrugt

Der er indført stop for hjemtagning af storlaks, laks over 75 cm, på særkvoten opstrøms Tarp Bro i Skjern Å.

På Skjern Å Sammenslutningens hjemmeside, kan du se, hvor mange laks der er tilbage på de forskellige kvoter. Tjek det før hver fisketur.