Tag godt imod Fangstjournalen

Lystfiskerforeningen af 1926 har indledt et samarbejde med Fangstjournalen, der er udviklet af DTU Aqua. Det betyder, at vi fra i år skifter vores gamle indberetningssystem ud til Fangstjournalen. – En udskiftning, der byder på mange fordele og gør indberetning af fangst lettere for foreningen og for medlemmerne.

En af de helt store fordele er, at laks fanget i Storåen eller i Skjern Å, nu ikke skal indberettes både hos forening og sammenslutning. Fra i år vil det være nok at indberette gennem fangstjournalen, enten via foreningens hjemmeside – eller direkte i Fangstjournalen, hvis du er tilmeldt den.

Selv om indberetningen af laks foregår automatisk til sammenslutningerne, er din laks dog først registreret hos sammenslutningerne efter nogle minutter – op til en time – når du har modtaget en kvittering med fangstoplysningerne.

Fangstjournalen bidrager til forskning og bæredygtigt fiskeri

Fangstjournalen er udviklet og driftes af DTU-Aqua / Danmarks Tekniske Universitet. Foruden at være en stor hjælp for foreninger og sammenslutninger, bidrager Fangstjournalen til at skabe et bæredygtigt og bedre fiskeri gennem oplysning og forskning. Lystfiskerforeningen af 1926 vil derfor opfordre dig, til at tilmelde dig Fangstjournalen og bruge den til at indtaste alle dine fisketure.
Du kan indberette dine fangster via din computer på: www.fangstjournalen.dk eller du kan indberette dine fangster fra mobilen via en app.
Du kan dog også altid indberette dine fangster til Fangstjournalen gennem foreningens hjemmeside

App til mobiltelefon

Indrapporterer du fangsterne via Fangstjournalens app, sendes fangst af laks i Storåen eller Skjern Å automatisk til de respektive sammenslutninger og dukker op både på foreningens hjemmeside og på sammenslutningernes liste over fangster.

Bestyrelsen for Lystfiskerforeningen af 1926 håber, I vil tage godt imod Fangstjournalen og støtte op om det gode formål, at indsamle bedst mulige data til at sikre godt fiskeri i fremtiden.

Skulle man opleve at Fangstjournalen er svær at komme i gang med eller er der forslag til forbedringer, så send en mail til nils@fluefisker.dk.

Du kan finde en række demo videoer om Fangstjournalen her.

Følg med i Fangstjournalens nyheder

Fangstjournalen udsender jævnligt små nyhedsbreve via Facebook og via www.fiskepleje.dk

Du kan læse mere om Fangstjournalen her: Om Fangstjournalen