Støtte til Danmarks Center for Vildlaks

At vi har laks i de vestvendte, danske vandløb og i Gudenåen, skal for en stor del tilskrives fiskemester, Søren Larsen og Danmarks Center for Vildlaks. Uden deres fantastiske avlsarbejde og vandpleje havde vi ikke haft de laks og det laksefiskeri vi har i Danmark i dag.

Driften af Danmarks Center for Vildlaks har ikke været uproblematisk de seneste år. – Lige nu er driftsomkostningerne steget så meget, at det er svært at få det til at løbe rundt. Med udsigt til et underskud på 1 800 000 kr i 2022, ser det lige nu sort ud.

Staten er gennem EU forpligtet til at bevare den totalfredede vildlaks, og man må håbe på, at politikerne kan finde ud af, at sætte vildlaksen på Finansloven. – Så store beløb er svære at skaffe på anden måde.

Vi lystfiskere må støtte op om Danmarks Center for Vildlaks og avlsafdelingen ved Skjern Å, så godt som vi kan. Velvidende at det kun kan blive en dråbe i havet, har Skjern Å Lystfiskerfestival 2022 besluttet, at et eventuelt overskud fra festivalen, samt fra en velgørenhedsauktion på festivalen, skal gå til Danmarks Center-