Udelukket fra fiskeri i Skjern Å

Kontroludvalget ved Skjern Å har udelukket to lystfiskere fra fiskeri i Skjern Å i 2017 og 2018. Den ene er udelukket for aflivelse af en storlaks, efter kvoten var opbrugt. Den anden er udelukket grundet fiskeri med krog med modhage.

Desuden har en lystfisker modtaget en skriftlig advarsel for uhensigtsmæssig håndtering af en laks under genudsætning.