Udvalgte Storå-fiskere skal fange laks i fredningstiden

Mærkning med radiosender
Ved Storåen kommer 2018 til at byde på flere forskellige undersøgelser af laksebestanden.
10 udvalgte Storå-fiskere kan starte årets laksefiskeri i Storåen inden premieren. Grunden er, at de skal fiske for Danmarks Tekniske Universitet, som led i en ny undersøgelse.
Undersøgelsen går ud på, at finde ud af, hvor meget det danske catch and release laksefiskeri skader fiskene, og hvor stor dødelighed fiskeriet medfører.
De 10 laksefiskere er udvalgt af Holstebro og Omegns Fiskeriforening i samarbejde med DTU.
Det er meningen, at fiskerne fra den 8 til den 13 april skal indfange 25 forsøgsfisk. Hver fisk skal efter fangst hver have påmonteret en lille radiosender med et nummer fra 1-25. Senderne skal, frem til sommerferien fortælle forskerne, hvor fiskene befinder sig i åen.
Fanges fiskene af lystfiskere ved Storåen, skal de genudsættes og DTU underrettes om fangsten. Kontakt: Niels Jepsen: 29285028 eller send en mail til nj@aqua.dtu.dk
Tidligere forsøg med dødelighed blandt fangede forårslaks i 1998, 2002 og 2010 er alle slået fejl, fordi alle fisk døde hurtigt efter mærkningen. DTU håber, at den nye mærkningsmetode, vil medføre mindre belastning af fiskene.

Mærkning med tøjpistol
Foruden forsøget med radiosendere, vil 10 flittige Storå-fiskere blive forsynet med tøjpistol og spagettimærker. Det er meningen, at de på den måde skal mærke deres fangst gennem sæsonen, hvorefter DTU vil forsøge at vurdere overlevelsen af fiskene på baggrund af genfangst ved elfiskeri om efteråret.
Fanger du en mærket fisk i løbet af spaggettimærket fisk i løbet af sæsonen, skal DTU have besked om fangststed og fiskens tilstand uanset, om den er genudsat eller hjemtaget.

Hvor forsvinder smoltene hen?
Kun mellem 40 og 60% af smoltene klarer turen fra Storåen til Nordsøen. Det viser en undersøgelse foretaget i 2007. En ny undersøgelse i 2018, skal klarlægge, om det stadig forholder sig på samme måde. 100 smolt fra Vegen og Gryde Å vil blive forsynet med små sendere, der vil registrere fiskene på deres vej ud gennem åen, kogene, fjorden og slusen.

Bestandsanalyse
2018 vil også byde på en ny bestandsanalyse af Storå-laksen. I oktober vil laks blive elfisket og mærket og på baggrund af genfangst ved elfiskeri i november og december, vil der blive foretaget en vurdering af bestandens størrelse.
Desuden vil der blive tage skælprøver af 20-30 laks mellem 70 og 75 centimeter, for om muligt at afsløre, hvor grænsen mellem grilse og toårs-fisk ligger.