Nyt fiskevand

Lystfiskerforeningen af 1926 har fået nyt fiskevand ved den smukke Råsted Lilleå.

Bestyrelsen for Lystfiskerforeningen af 1926 kan med glæde meddele, at vi har lejet endnu et stykke af Råsted Lilleå. Stykket, der er 900 meter ligger opstrøms Ringkøbingvej på sydvestsiden, langs Gl. Råstedvej.

Råsted Lilleå er en legendarisk tørflueå med en fin bestand af stalling og bækørred, men også havørreder og laks besøger åen.

Stykket, der er smukt, med fine sving, strømfal, og høler er ikke nået at komme med i årets kortbog, men findes på foreningens hjemmeside.

Stykket ligger nær foreningens hytte Lauthytten og andre af foreningens fiskestykker ved Råsted Lilleå.