Vigtigt nyt for alle laksefiskere

Storåen indfører et pligtigt Storå-kort, alla laksekontingentet ved Skjern Å, og krogreglerne ændres ved Storåen og Skjern Å.

Ved Storåen fattes der penge til vandpleje og gydegrus. – Fisketegnsmidlerne slår ikke til. Derfor er det på et repræsentantskabsmøde besluttet at samle penge ind til vandplejen via et pligtigt kontingent, der pålægges lystfiskere, der ønsker at fiske i Storåens hovedløb fra Vandkraftsøen og til udløbet.
Prisen for Storåkortet bliver 150 kr. Kortet er allerede nu er klar til salg på Storåsammenslutningens hjemmeside: www.svstoraa.dk

Ændrede krogregler

Og så en glædelig nyhed mange laksefiskere, der fisker med orm, har ventet på i årevis.
Det bliver nu igen tilladt at fiske med J-krog ved ormefiskeri både i Storåen, men også i Skjern Å. Noget, der forhåbentlig kan bidrage til et mere skånsomt fiskeri.
I de nye bekendtgørelser om særlige fiskeregler for både Storåen og Skjern Å er reglen om cirkelkroge udgået.
Bekendtgørelserne er netop udsendt fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
Samtidig må der nu, ved fiskeri med naturlig agn, benyttes modhage på kroge med et kroggab op til 6 m.m. – også i begge vandløbssystemer. Der skal dog stadig benyttes enkelkrog til fiskeriet og krogene skal være uden modhage, hvis kroggabet er over 6 m.m. Det største kroggab der må benyttes er 10 m.m.
Når det handler om spin- og fluefiskeri må der stadig kun fiskes med en krog på linen og alle kroge skal være uden modhage.
Bemærk, at der er tale om en lempelse af reglerne, og at der faktisk er fjernet en regel, som viste sig at virke mod hensigten.
Det er yderste positivt, at ministeriet forenkler regelsættet, og at der arbejdes hen mod et landsdækkende ens regelsæt.
Laksekongen Niels med sommerlaks