De fire årstider ved Karup Å

Lørdag d. 10 maj var der gang i naturplejen på Lystfiskerforeningen af 1926’s stykke af Karup Å, ved kirken i Karup.

Her lød opgaven først og fremmest på, at få bekæmpet bjørnekloen. Det var dog ikke helt let, da vejret skiftede meget. På et par timer var der, letskyet, regn, hagl, kraftig blæst, så igen let skyet, for endelig at slutte af i styrt regn.

Det lykkedes dog. Ikke mindst på grund af Bjarnes indsats sidste år, var bestanden af bjørneklo gået ned fra 100-150 stk. til godt og vel 20-30 stk.

Efterfølgende gik vi i krig med den pil, der var ved at vokse op ude på engstykket, samt den store pil, der var væltet i svinget ved jernbanen. Den er nu fjernet, så det sidste sving igen kan befiskes.

Udover arbejdet var der tid til at konstatere, at foråret var slået igennem – selv om vejret var, som i april. Men, de mange blomster bringer løfter om sommernætter med havørred-fangst.

Hilsen 

Bjarne Kjær og Erik Jønsson